Fokus på klimavenlige ventilatorer og verdensmål nr. 13

BarkerBille vil i samarbejde med deres kunder bidrage til bekæmpelsen af klimaforandringerne og indsatsen for FN’s verdensmål 13.

På trods af at klimaforandringerne har været på dagsordenen i mange år, er udledningen af drivhusgasser i dag mere end 50 procent højere end i 1990. Det viser, at det kræver handling fra alle aktører, både på globalt og ikke mindst lokalt plan, hvis vi skal komme klimaforandringerne til livs, udtaler direktør, Flemming Bille.

BarkerBille, der har kontorer i Ballerup, Holsted og Ningbo, leverer industriventilatorer til primært danske og udenlandske ingeniørvirksomheders turnkey anlæg overalt i verden, og de er derfor en essentiel aktør i denne sag:

Klimaforandringerne respekterer ikke landegrænser, hvilket stiller krav til os som global virksomhed om at sætte klimaproblematikken på dagsordenen. Der er store besparelser at hente på ventilatorers drift og CO2-udledning, og derfor vil vi nu investere ekstra tid på at analysere og beregne, om der findes et mere klimavenligt valg af ventilator end den billigste, og gøre vores kunder opmærksomme på dette, udtaler Flemming Bille.

Store CO2-besparelser at hente

Det er en udfordring, at der primært fokuseres på anlægsomkostningerne og ikke driftsomkostningerne. Med dette fokus ser vi ofte, at mindre, knap så energirigtige ventilatorer vælges frem for større, mere energibesparende typer, forklarer Flemming.

Som et konkret eksempel kan man ved at vælge en ventilator, der er 150.000 kr. dyrere i anlægsomkostning, opnå en årlig CO2-besparelse på 112 ton. Det svarer til den årlige CO2-udledning fra syv danskere eller 100 flyvninger mellem New York og Shanghai. Den større ventilator betyder samtidig en årlig driftsbesparelse på 256.000 kr.

Men det budskab kan være svært at få igennem.

Som underleverandør har vi sjældent direkte kontakt med slutkunden. Det er derfor vores kunder, der skal tage dialogen omkring anlægsomkostning vs. driftsomkostning med slutbrugeren, og os der skal give dem argumenterne til det, ved at præsentere vores grønnere og billigere løsning på lang sigt. Det er det, som dette tiltag danner fundamentet for, pointerer han.

Udover at den lidt dyrere ventilator er langt det bedste valg for klimaet, er det også et godt valg for slutkundens driftsomkostninger, og vi håber, at vi sammen med vores kunder kan komme igennem med budskabet.

Gennemsigtighed for et bedre valg for klimaet

Fra nu vil BarkerBille’s kunder nemt kunne finde information i tilbuddene om det bedste valg af ventilator for miljøet uden at have bedt om det.

Vi vil i fremtiden altid regne på, om der findes et mere klimavenligt valg af ventilator, og inkludere dette i vores tilbud, når vi kan fremvise en årlig besparelse på minimum 30.000 kWh eller ca. 11 t CO2.

Med en tydeliggørelse af hvad kunden kan spare i kWh, kroner og ører samt CO2-udledning er vores håb, at de vil være mere villige til at have de langsigtede og miljøvenlige briller på, når de skal vælge ventilator, slutter Flemming Bille.

Kontakt

Flemming Bille
fb@barkerbille.com
Mobile:+45 2095 6811
Direct: +45 3840 0210