Test og udvikling af ventilatorer

Factory Acceptance Test (FAT)

Alle BarkerBille-ventilatorer bliver udførligt testet som en del af produktionsprocessen, før de afsendes. De leveres med et underskrevet FAT-testcertifikat og detaljeret dokumentation, som er din garanti for et produkt, der lever op til vores høje krav.

En essentiel del af produktionsprocessen er afbalanceringen af løbehjulet. Denne udføres dynamisk, lige efter ventilatoren er blevet produceret, ved brug af BarkerBilles avancerede afbalanceringsudstyr. Før ventilatoren afsendes, kontrolleres den igen ved en FAT-test, som inkluderer følgende:

  • Ventilatoren startes og kører i min. 15 minutter
  • Der udføres en visuel kontrol for at tjekke, at der ikke er unormale lyde, løse dele, uhensigtsmæssig varmeudvikling eller lugte.
  • Vibrationer måles og noteres.
  • Ventilatoren afbalanceres igen, hvis nødvendigt.
  • Et testcertifikat udfyldes.

Performance Test

Hvis kunden ønsker det, kan ventilatorerne, udover at gennemgå den obligatoriske FAT-test, også gennemgå en Performance Test for at måle og garantere luftmængde, tryk og kW. Som vist på billederne ovenover anvendes vores egne testfaciliteter, som er designet i henhold til gældende standarder. Her kan vi teste alle typer ventilatorer, lige fra de mindste til de allerstørste centrifugalventilatorer.

Ventilatorens ydelse vil blive beregnet ud fra de til enhver tid gældende standarder og altid leve op til den højeste klasse. Efter alle Performance-tests vil en detaljeret rapport blive udarbejdet.

Løbende udvikling af ventilatorer

Vores mål er at producere og levere ventilatorer, som udover at leve op til de strengeste krav også sikrer vores kunder den rigtige løsning hver gang.

BarkerBille har gennem årene opbygget en stab af kvalificerede ingeniører og teknikkere, som er ansvarlige for løbende at teste og udvikle vores ventilatorer. Derfor kan vi altid levere ventilatorer, hvor den nyeste teknologi kombineres med en robust og pålidelig konstruktion såvel som højeste niveau indenfor sikkerhed og effektivitet.