Tilbehør til ventilator

Udover vores industriventilatorer og lyddæmpere producerer vi en lang række tilbehør til ventilatorer til lufthåndtering, som kan bruges i kombination med vores ventilatorer. De er produceret i samme høje kvalitet som vores ventilatorer og sikrer optimal funktion af hele løsningen.

Kontakt os for at få mere information om alle vores løsninger.

Akseltætning

Ventilatorerne kan leveres med forskellige typer akseltætninger efter behov f.eks. dobbeltsimmering, labyrinttætning, vinger på bagside af løbehjul, tilbagesug etc. Kontakt BarkerBille for at høre nærmere om den rette løsning til netop dit behov.

Automatic lubricator

Automatisk smøreapparat

Automatisk smøreapparat

Ventilatorerne kan monteres med automatisk smøreapparat, som monteres direkte på lejehuset eller med fedtpumpe for smøring af flere steder med alarm for fedtstop.

Bundramme

Konsollens bund danner fundamentet på ventilatoren. Der kan endvidere leveres en særskilt bundramme til ventilatorer, som anvendes f.eks. ved placering på ståldæk. Bundrammen er i profilkonstruktion og findes i forskellige højder.

CIP-system

BarkerBille kan levere forskellige kundetilpassede CIP-løsninger til rengøring af løbehjul og indvendigt hus. CIP-løsninger omfatter tilpassede CIP-dyser, dræn, renselem og akseltætninger, som alle er FDA-godkendte.

Dræn

Ventilatorerne kan monteres med et dræn, som gør det muligt at tømme ventilatorhuset for eventuel kondens.

Flanger

Ventilatorerne kan leveres med løse modflanger til både tryk- og sugesiden til montering med flexforbindelsen.

Flex Connections

Fleksforbindelser

Fleksforbindelser

Ventilatorerne kan udstyres med flexforbindelser på enten suge- eller trykside. Fleksforbindelserne minimerer overførslen af støj og vibrationer til rørsystemet og sikrer ligeledes, at tilslutningsrør ikke monteres direkte på ventilatoren. Hvis ventilatoren er udstyret med vibrationsdæmpere, skal den altid udstyres med fleksforbindelser på tryk- og sugeside.

I processen med at udvælge en flexforbindelse er det vigtigt at tage hensyn til lufttemperatur, tryk og om ventilatoren skal anvendes til røggas. BarkerBille leverer mange forskellige slags forbindelser, som lever op til gældende krav.

Flowregulering

For at læse mere om vores løsninger indenfor flowregulering så besøg vores side om spjæld, ledeapparater og frekvensomformere.

sparkless inlet

Gnistfrit indløb

Gnistfrit indløb

Ventilatorerne kan leveres i en gnistfri udførelse. På løbehjulet monteres en kobberring på indløbssiden.

Hastighedssensor

BarkerBille tilbyder forskellige løsninger til hastighedsovervågning.

Indsugningsfilter

BarkerBille tilpasser løsningerne med indsugningsfiltre til ventilatorer efter behov. Kontakt os, så vi kan finde den rette løsning til dig.

Cooling Disk

Køleskive

Køleskive

Ventilatorerne kan monteres med køleskive, som medfører, at ventilatoren kan anvendes til procesluft op til 300°C og til over 300°C i specialudførelse.

Reduktioner, overgange og indløb med net

Ventilatorerne kan leveres med reduktioner og overgange i både standard- og specialmål. Endvidere kan ventilatorerne leveres med net på indløbet.

Renselem

Remselem placeres i ventilatorhusets svøb, og placering angives som et klokkeslæt, set fra motorsiden uanset rotationsretning. I produktprogrammet fra BarkerBille findes forskellige udformninger af renselem.

Slidskørt

Ventilatorerne kan leveres med slidskørt, som som udgangspunkt anvendes til snavset luft, lufthastigheder over 20 m/s, tryk over 10.000 Pa samt til røggasventilatorer.

Slidsvøb

Ved anvendelse til meget slidende materiale kan ventilatorerne monteres med slidsvøb. Indersiden af svøbet laves som en kappe, der kan udskiftes ved behov.

Styreboks/Styretavle

BarkerBille kan tilbyde løsninger med styreboks eller komplette styretavler, som tilpasses det individuelle behov.

Suction Box

Sugekasse

Sugekasse

For at minimere tryktabet ved indløbet kan ventilatorerne leveres med sugekasse, som er specialdesignet med ledeplader for at opnå det optimale luftflow.

Temperaturovervågning

BarkerBille tilbyder forskellige løsninger til temperaturovervågning.

Vibrationsdæmper

Vibrationsdæmpere til minimering af egen og udefrakommende vibrationer og støj kan medleveres som tilbehør. Til montering direkte på fundament eller lignende leveres disse med fodplade.

Vibrationssensor

BarkerBille tilbyder forskellige løsninger til vibrationsovervågning.