Industrier – ventilator til fødevarer, marine, energi og andre sektorer

BarkerBille producerer ventilatorer til en lang række forskellige industrier, og vi er specialister i at designe driftssikre ventilatorer til især marine-, energi- og fødevareindustrien. Vores dygtige ingeniører har mange års erfaring, og vi kan derfor levere specialdesignede industriventilatorer til mange forskellige industrier, hvor der er helt forskellige behov og omstændigheder.

Kravene og behovene inden for de forskellige industrier varierer meget. Derfor er det essentielt, at din leverandør af ventilatorer har erfaring med at designe ventilatorer til den specifikke industri, så du er sikker på, at de ved, hvad der er nødvendigt. Derfor er BarkerBille det oplagte valg, når du skal vælge samarbejdspartner. Vi har designet og produceret ventilatorer i mere end 50 år nu, så vi ved, hvad du har brug for.

Fælles for alle vores løsninger er høj virkningsgrad og mekanisk stabilitet, og det er vores erfaring, at den rette ventilator gør en verden til forskel i din produktionslinje. Vores ventilatorer tilpasses det specifikke projekt og kan ATEX-certificeres til højeksplosive områder.

Fødevare og Medicin
Marine og Offshore
Energi
KORN OG FODER
KEMI
DIVERSE

Ventilatorer til fødevarer og medicinal

Vi har mange års erfaring med at designe og producere ventilatorer til fødevare- og medicinalindustrien herunder også til diverse procesanlæg til mælk. Vores ventilatorer i rustfrit samt syrefast stål lever op til de højeste krav til hygiejne under drift og nem adgang til rengøring.

Ventilatorer til fødevare- og medicinalindustrien produceres i overensstemmelse med vores sanitære standarder, hvilket sikrer det mest hygiejniske design.

Samtlige ventilatorer kan udstyres med CIP til invendig rengøring. Hos BarkerBille konsulterer vi vores kunder i forhold til design og placering af CIP-dyser for at kunne garantere den bedste rengøring.

Læs mere om vores ventilatorer og lyddæmpere.

Ventilatorer til marine og offshore

BarkerBille designer og konstruerer forskellige typer ventilatorer til brug inden for marine- og offshoreindstrien. Alle har det til fælles, at de er højeffektive og af høj kvalitet, så de kan levere pålidelig drift.

Takket være vores mange års erfaring som leverandør til marineindustrien er BarkerBille i stand til at leve op til de specielle krav, der findes, og alle vores løsninger tilpasses individuelt til kundens behov:

 • Inert Gas Fans
 • Flue Gas Desulfurization Fans (FGD)
 • Flue Gas Recirculation Fans
 • Inert Gas Fans
 • FPSO Combustion Fans (FD & ID)
 • Gas Ventilation Fans
 • Combustion Fans

Læs mere om vores ventilatorer og lyddæmpere.

Kedler

Behovet for varmt vand til forbrug og opvarmning kan imødekommes ved at opvarme vand i skibets kedler. Luften til denne forbrændingsproces kan på sikker vis tilføres ved brug af BarkerBilles centrifugalventilatorer. Ud fra kundens krav udvælger vi den rette ventilator og tilpasser den til de fysiske omgivelser.

Inert gas

For at minimere risikoen for brand og eksplosioner på olietankskibe skabes et lag af inert gas mellem olien og luftens ilt. Den inaktive gas skabes i skibets Inert Gas System og tilføres skibets tank ved brug af en ventilator.
BarkerBille producerer ventilatorer til brug i systemet med inert gas, som har en speciel overfladebehandling på de steder, som kommer i kontakt med gassen.

Forbrænding

BarkerBille leverer ofte mellem- og højtryksventilatorer til nogle af de førende producenter af forbrændingsanlæg til marineindustrien. I nogle tilfælde har BarkerBille også leveret direkte til slutbrugernes projekter.
Forbrænding kan bruges til at udvinde energi fra affald og reducere mængden. For at sikre sikker og ren bortskaffelse af affald kan et forbrændingsanlæg bruges. Som under alle forbrændingsprocesser er en præcis og sikker tilførsel af luft essentiel, så det sikres, at alle partikler er brændt inden luften sendes ud i atmosfæren.
Forbrænding har særlige fordele ved behandling af specifikke typer affald, som f.eks. klinisk affald og nogle typer farlig affald, hvor patogener og giftige stoffer kan ødelægges ved høje temperaturer.

Offshore

Hos BarkerBille har vi udvidet vores produktprogram, så det også inkluderer ventilatorer og lyddæmpere til offshorebrug.
Offshoreindustriens hårde miljø kræver høj kvalitet. BarkerBille garanterer overfladebehandling og svejsning af høj kvalitet, og at alle dele er fremstillet i materialer, som er passende til det givne miljø. Vores kunder kan få alle de nødvendige certifikater.
Før levering kan kunden udføre en detaljeret inspektion af det færdige produkt, som ligeledes også kan prøvekøres.

Ventilatorer til forbrænding

BarkerBille A/S har mange års erfaring med at levere ventilatorer til processer inden for forbrændings og energiindustrien. Ventilatorerne anvendes til procesanlæg til kraftværk, varmeværk og kraftvarmeværk, hvor der bruges biobrændsel, dvs. træ, halm, biologisk nedbrydelige produkter, biogas og affald, eller fossile brændstoffer, som olie, gas og kul.

Det traditionelle forbrændingsanlæg er et stort procesanlæg, som leverer varme til et stort antal huse, og de komplekse bygninger og processer kræver ofte forskellige typer ventilatorer.

Alle ventilatorerne er i overensstemmelse med normer indenfor virkningsgrad, effektivitet osv.

Vores ventilatorer forsyner processen med forbrændingsluft, og deres ydelse bestemmes af kedlens behov for luft i løbet af forbrændingsprocessen. Luftmængden reguleres af enten et spjæld på ventilatorens sugeside eller ved brug af en frekvensomformer.

For at kunne udnytte energien fra røggassen sendes den gennem en varmeveksler inden den slippes ud i det fri. Ved dette stadie er temperaturen så lav, at intet naturligt skorstenstræk kan dannes. Derfor skal røggassen hjælpes på vej af en røggasventilator. Røggasventilatoren har også den funktion, at den danner et undertryk i kedlen, så risikoen for, at røggas slipper ud i det fri, minimeres.

Typer af ventilatorer:

 • Primærluft-ventilator til transport af forbrændingsluft til risten i kedlen.
 • Sekundær ventilator til transport af forbrændingsluft til luftdyser i kedelhuset.
 • Køleventilator til transport af luft omkring kedel til køling.
 • ID-ventilator og FD-ventilator til transport af røggas til skorsten via røggaskondensator/filter.
 • Spærreluftsventilator
 • Recirkulationsventilator

Læs mere om vores ventilatorer og lyddæmpere.

Ventilatorer til korn og foderstoffer

BarkerBille har mange års erfaring med at levere ventilatorer til korn- og foderstofindustrien.

Vores ventilatorprogram blev oprindeligt udviklet på baggrund af efterspørgslen efter produkter af høj kvalitet til korn- og foderstofindustrien. Ventilatorerne er gennem mange år blevet anvendt til en lang række forskellige processer inden for håndtering og opbevaring af korn, foder, frø og kerner, og det er stadig en af de vigtigste industrier for os.

Vores specialdesignede ventilatorer lever også op til de høje krav til hygiejne indenfor pet food-industrien. Industrien er underlagt standarder og de strenge krav i forbindelse med fødevarefremstilling. Et sanitært ventilatordesign, som muliggør god hygiejne, er derfor altafgørende for at sikre høj fødevaresikkerhed.

Læs mere om vores ventilatorer og lyddæmpere.

Ventilatorer til kemi

Gennem årene har vi designet en lang række ventilatorer til kemiindustrien. Ventilatorerne til netop denne industri designet specielt til særligt korrosive miljøer for at sikre lang levetid.

BarkerBille tilbyder løsninger i rustfrit samt syrefast stål. Ved krav om specifik tæthed har vi et bredt udvalg af akseltætninger. Samtlige ventilatorer tryktestes på værksted før afsendelse.

Ventilatorerne kan ATEX-certificeres efter behov.

Læs mere om vores ventilatorer og lyddæmpere.

Ventilatorer til diverse procesanlæg

BarkerBille leverer ligeledes ventilatorer til mange andre procesanlæg, hvor der eksempelvis produceres eller transporteres:

 • Træ
 • Pap- og papir
 • Cement
 • Træpiller
 • Jern og metal
 • Plast
 • Non-woven

Vores ventilatorer til disse industrier er designet specielt med henblik på de forskellige krav i forhold til, hvilket materiale der transporteres. Det kan eksempelvis være høje støvbelastninger.

Læs mere om vores ventilatorer og lyddæmpere.