Klimavenlige ventilatorer for mindre CO2-udledning

Vi ønsker hos BarkerBille – i samarbejde med vores kunder – at tage ansvar og bidrage til bekæmpelsen af klimaforandringerne og indsatsen for FN’s verdensmål 13 ved at øge fokus på klimavenlige ventilatorer.

Klimaforandringerne kræver handling nu – FN’s verdensmål

På trods af at klimaforandringerne har været på dagsordenen i mange år, er udledningen af drivhusgasser i dag mere end 50 procent højere end i 1990. Det viser, at det kræver handling fra alle aktører, både på globalt og ikke mindst lokalt plan, hvis vi skal minimere effekten af den menneskeskabte klimapåvirkning.

I den sammen­hæng er vi, som ventilatorproducent, og du, som vores kunde, oplagte aktører, da der er store besparelser at hente på ventilatorernes drift og CO2-udledning.

Vi ved, at vi i samarbejde kan bidrage til at bremse den globale opvarm­ning. Derfor vil vi investere ekstra tid på at analysere og beregne, om der findes et mere klimavenligt valg af ventilator end den billigste, og gøre opmærksom på dette.

Din dialog med slutkunden om store besparelser

Green Footprint fan

Som vores kunde er det dig, der har kontakten til slutkunden og dermed muligheden for at tage dialogen omkring anlægsomkostning vs. driftsomkostning med slutbrugeren ved at præsentere vores grønnere og billigere løsning på lang sigt, hvilket dette tiltag danner fundamentet for.

Når driftsomkostning ikke tages i betragtning, ser vi ofte, at de større, energibesparende ventilatorer fravælges til fordel for mindre, knap så energirigtige typer. Eksempelvis vælges typisk ventilator A frem for B:

Ventilator A: (laveste pris)

Anlægsomkostning:            400.000 kr.

kW forbrug:                         355 kW

Ventilator B: (mindste footprint)

Anlægsomkostning:            550.000 kr.

kW forbrug:                         315 kW

Ventilator B vil betyde en årlig energibesparelse på 40 kW x 8000 t. = 320.000 kWh. I Danmark vil det være en årlig CO2-besparelse på 112 ton CO2, hvilket svarer til den årlige CO2-udledning fra syv danskere eller 100 flyvninger mellem New York og Shanghai.

Den større ventilator betyder samtidig en årlig driftsbesparelse på 256.000 kr. Så udover at den lidt dyrere ventilator er langt det bedste valg for klimaet, er det også et godt valg for slutkundens driftsomkostninger, og ROI kan hurtigt finansiere det klimarigtige valg.

Gennemsigtighed for et bedre valg for klimaet

Som udgangspunkt tilbyder vi den bedste ventilator til den bedste pris. Men som en fremtidig forpligtelse overfor klimaet vil vi udføre et ekstra beregnings- og tegnearbejde samt en ekstra rådgivende indsats for at gøre dig bekendt med, hvis der findes et mere klimavenligt valg af ventilator. Det alternativ vil fremgå af vores tilbud, når vi kan fremvise en årlig besparelse på minimum 30.000 kWh eller ca. 11 t CO2.

Vores ønske og håb er, at du vil bringe mulighederne videre til slutkunden, så den endelige beslutning om valg af ventilator kan træffes på et oplyst grundlag.

Vi benævner i vores tilbud muligheden ”Green Footprint”, illustreret med følgende ikon samt oplysninger om besparelser, som vist herunder:

Vi håber at vi sammen kan bidrage til en bedre fremtid.

Læs mere om FN’s verdensmål.