BarkerBilles udvalg af ID- og FD-ventilatorer kan anvendes til offshore scrubber-anlæg for at mindske udledningen af svovloxider (SOx), hvilket har store fordele for både miljøet og den globale sundhed.

Ventilatorer til scrubbere for at mindske SOx-udledning

I oktober 2016 vedtog den Internationale Maritime Organisation (IMO) regulering for at mindske udledningen af svovldioxider, hvilken vil være gældende fra 2020.

Svovloxider, der findes i skibes udstødningsgas, anses for at være skyld i mange dødsfald hvert år og påvirker både afgrøder, miljø og luftkvalitet negativt. Denne internationale regulering af udledningen af svovloxid vil have en positiv effekt på den luft, vi indånder, og kan redde tusindvis af menneskeliv hvert år.

For at imødekomme de strengere krav for SOx-udledning bliver der nu bygget SOx-skrubberanlæg i åbent eller lukket system på mange skibe til at rense udstødningsgassen.

FD- og ID-centrifugalventilatorer til skrubberanlæg

Når man anvender en scrubber til at rense røggassen, skaber det ofte et øget modtryk for forbrændingsluftsblæseren, og/eller et ustabilt modtryk efter kedlen. For at undgå disse problemer kan kedlerne udstyres med større forbrændingsluftsventilatorer (FD-ventilatorer), og/eller der kan installeres røggasventilatorer (ID-ventilatorer) mellem kedlen og scrubberen.

BarkerBille har et komplet udvalg af FD- og ID-ventilatorer foruden spærreluftsventilatorer til scrubberanlæg og skibe. Disse centrifugalventilatorer er designet specifikt til hvert anlæg for at opnå optimal drift, høj effektivitet og lavt energiforbrug.

BarkerBille kan levere centrifugalventilatorer i samme høje kvalitet fra både Kina og Danmark til skibsværfter over hele verden.

Fordele ved BarkerBilles industriventilatorer til scrubbere

  • Tryk op til 9.000 Pa
  • Luftmængder op til 60.000 m3/h
  • Specialdesignede til hvert enkelt projekt
  • Driftssikre
  • Solid konstruktion

Kontakt os for at høre mere.

ID-fan-BarkerBilleFD-fan-BarkerBilleSeal Air fan