Sikkerhed og mærkning – Din ekspert i ATEX-ventilatorer

Industriventilatorer til ATEXATEX marking

Hvis du søger en leverandør af ATEX-ventilatorer og dybdegående viden indenfor området, er det BarkerBille, du skal kontakte. Ved aktiv deltagelse i arbejdet med de europæiske standarder gennem den danske nationale komité S-531 og tekniske komité CEN/TC 305 er vi altid opdaterede på den nyeste viden indenfor området og indgår i et stort globalt netværk.

Alle vores ventilatorer leveres med CE-mærkning og kan leveres med Ex-mærkning (ATEX). For at imødekomme kravene er ventilatorerne designet, konstrueret og testet specielt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. BarkerBille ATEX ventilator kan leveres til kategori 2 og 3 (gas og støv) til brug i systemer opstilling i zone 1, 2, 21 og 22.

Atex fan
ATEX fan type plate
equipotential bonding

BarkerBille ATEX ventilatorer – Direktiver og standarder

Ventilatorer fra BarkerBille til brug i eksplosive atmosfærer overholder kravene i følgende europæiske direktiver:

  • DIREKTIV 2006/42/EF om maskiner (Maskindirektivet)
  • DIREKTIV 2014/34/EU om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære (ATEX-direktivet)

BarkerBilles ventilatorer er ligeledes designet til at overholde de følgende standarder:

  • EN ISO 12100:2010 Maskinsikkerhed – Generelle principper for konstruktion – Risikovurdering og risikonedsættelse
  • EN ISO 80079-36:2016 Eksplosive atmosfærer – Del 36: Ikke-elektrisk udstyr til brug i eksplosive atmosfærer – Grundlæggende metoder og krav
  • EN ISO 80079-37:2016 Eksplosive atmosfærer – Del 37: Ikke-elektrisk udstyr til brug i eksplosive atmosfærer – Ikke-elektrisk type af beskyttelse ved konstruktiv sikkerhed “c”, kontrol af tændkilde “b”, flydende nedsænkning “k”
  • EN 14986:2017 Konstruktion af ventilatorer til anvendelse i potentielt eksplosive atmosfærer

ATEX – eksplosiv atmosfære

ATEX er en forkortelse for ATmosphère EXplosible. Udstyr, der anvendes i potentielt eksplosive atmosfærer i EU, skal overholde Direktiv 2014/34/EU og gældende standarder, før det markedsføres.

VI SIKRER

  • Overholdelse af gældende krav til enhver tid
  • Løbende produktudvikling i henhold til gældende lovgivning
  • Højeste sikkerhedsniveau
  • Adgang til nyeste viden