Hvert år producerer BarkerBille mange store industriventilatorer – specielt til vedvarende energi. Hver del på ventilatorerne laves specielt til hvert enkelt projekt, hvormed den høje driftssikkerhed og kvalitet sikres.

Denne ventilator er netop blevet færdigproduceret og testet, inden den skal afsendes. Den skal bruges til at blæse forbrændingsluft ind i kedlen i et stort biomasseanlæg i Storbritannien, hvor der primært produceres elektricitet til byen Kent.

Virkningsgrad over 85%

Ventilatoren er en nyudviklet type, og kapacitetstesten, som var en del af leverancen, viste en virkningsgrad på over 85%.

Ventilatoren blæser mere end 150.000 kubikmeter luft pr. time og er udstyret med en 500 kW motor. Derudover har BarkerBille også leveret sugekasse, overgangsstykke og lyddæmpere til ventilatoren.

Sidste år leverede BarkerBille også en ventilator til et lignende projekt i Cramlington i Storbritannien.